Химиялық пәндер кафедрасы

 

1219 1

 

 

КАФЕДРА ТАРИХЫ

 

Химиялық пәндер кафедрасы 2018 жылдың 14 сәуірінде қайта ұйымдастырылды. Конкурс бойынша кафедра меңгерушісі х.ғ.к., профессор м.а. Дәуренбеков Қ.Н. тағайындалды.
Бейорганикалық химия кафедрасы 1979 жылы тамызда Алматы мемлекеттік медицина институтынының филиалы (АММИ филиалы) ашылған жылы ұйымдастырылды. Бейорганикалық химия кафедрасының алғашқы кафедра меңгерушісі болып АММИ филиалының директоры, фармацевтика ғылымдарының кандидаты, доцент Тегісбаев Е.Т. тағайындалды.
1980 жылы мына кафедралар ашылды:
– бейорганикалық және физколлоидты химия – кафедра меңгерушісі, фарм.ғ.к., доцент Тегисбаев Е.Т.
– аналитикалық және токсикологиялық химия – кафедра меңгерушісі фарм.ғ.к., Байзолданов Т.Б.
– органикалық және биологиялық химия – кафедра меңгерушісі, х.ғ.к., Патсаев Ә.К.
Бейорганикалық және физколлоидты химия кафедрасында алғашқы жылдары х.ғ.к., доц. Абдилаев Б.А., х.ғ.к. Алибаева Х.Б., х.ғ.к. Джасымбеков А.К., х.ғ.к. Патсаев Ә.К., тех..ғ.к. Пусурманова Т.Ж. жұмыс жасады.
1985 жылы бейорганикалық және физколлоидты химия кафедрасының меңгерушісі болып конкурс бойынша х.ғ.к., доцент Ермекбаева А.Б. сайланды.
1988 жылы бейорганикалық және физколлоидты химия кафедрасының меңгерушілігіне конкурс бойынша х.ғ.к., доцент Швец И.С. сайланды. Кафедра ұжымы фармацевтикалық және емдеу факульттерін ұйымдастыру үшін өз үлесін қосты. Осы жылдар бойына кафедрада доц. Швец И.С., пед.ғ.к. Ерімбетова С.К., пед.ғ.к. Чуйкова Н.А., Мамытова В.К., х.ғ.к., доц. Шитыбаев С.А., аға лаб. Есімбекова Е.Д. жұмыс жасады.
Аналитикалық химия кафедрасының алғашқы негізін қалаушылар: фарм. ғ.к. Байзолданов Т.Б., х.ғ.к. Құралова Н.Т., Сағындыкова Б.А., Сабыржанова Ә.П., Кульбаева Ұ.А., сонымен қатар кафедрада фарм. ғ.к. Бралинова К., Калелова Р, Мадыбекова Г.М., Тастемирова Д.Н. жұмыс жасады.
Органикалық және биологиялық химия кафедрасының ұйымдастырушысы х.ғ.д., проф. Патсаев А.К. Кафедраның алғашқы оқытушылары: х.ғ.к., доц. Ильясова М.И., тех.ғ.к., доц. Пусурманова Т.Ж. болды. Биологиялық химия курсын б.ғ.к., доц. Аханов А.У. ұйымдастырды. Алғашқы оқытушылар қатарында Жайшибеков Б.С. және Сулейменова Р.Н. болды. Биологиялық химия курсы бойынша – доц. Қымбетбеков Қ.Қ., Шарипов К.О., Кенжебеков К.П.
1994 жылы бейорганикалық, физколлоидты, аналитикалық және органикалық химия кафедралары біріктіріліп химия кафедрасы ұйымдастырылды. Химия кафедрасының меңгерушісі болып конкурс бойынша х.ғ.к., доц. Патсаев Ә.Қ. тағайындалды.
Кафедраның қалыптасуына және кадрлар дайындауда үлкен үлес қосқандар х.ғ.к., доценттер Бақтыбаев О.Б., Садықова Ф.Ж. болды
2007-2009 жылдар аралығында медбиология, ФГЗ және химия кафедрасы, ОҚММА. Кафедра меңгерушісі х.ғ.д., профессор Ә.Қ. Патсаев жұмыс жасады.
2009- 2018 жылдар аралығында фармакогнозия және химия кафедрасы, ОҚМФА. Кафедра меңгерушісі х.ғ.д., профессор Ә.Қ. Патсаев жұмыс жасады.
2013 жылы фармакогнозия және химия кафедрасы жанынан кафедра меңгерушісі Ә.Қ. Патсаевтың басшылығымен дәрілік өсімдіктер ғылыми-зерттеу зертханасы ұйымдастырылып, академияның Ғылыми кеңес шешімімен Дәрілік өсімдіктер зертханасы ашылды (Ғылыми кеңес отырысының №1 хаттамасы 28.08.2013 жыл).
Дәрілік өсімдіктер ғылыми – зерттеу зертханасының жұмысы Түркістан облысында өсетін дәрілік өсімдіктерді зерттеп, оның негізінде дәрілік препараттардың субстанциясын әзірлеу.

 

Кафедраның міндеттері:
Кафедраның жұмысы ҚР Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттарына сәйкес «Фармация» (жоғарғы білім беру), «Жалпы медицина», «Педиатрия», «Стоматология», «Қоғамдық денсаулық», «Фармацевтік өндіріс технологиясы» мамандықтарына «Химия», «Бейорганикалық химия», «Органикалық химия», «Аналитикалық химия», «Физколлоидтық химия», «Бейорганикалық және физикалық химия» пәндері бойынша бағдарламаны меңгеруге жағдай жасауға, сонымен қатар теориялық және тәжірибелік дайындықты терең меңгерген арнайы кәсіби мамандарды даярлауға бағытталған;
- Органикалық қосылыстар теориялық негізіне сүйене отырып, қосылыстарды бөліп тазартуды, синтездеу түрлерін меңгеру;
- Негізгі сапалық және сандық әдістер жаңа жетістіктерін меңгеру және қазіргі заманғы перспективті талдау әдістерімен жұмыс жасай білу;
- Қосылыстардың өздігінен жүру үдерістерін болжау және фармацевт тәжірибесінде қажетті химиялық құралдарды қолдана отырып, физика-химиялық өлшеу әдістемелерін анықтай білу;

 

Негізгі оқу курстары:
Кафедрада «Фармация» мамандығының студенттері келесі пәндерді оқиды:
- бейорганикалық химия;
- органикалық химия;
- аналитикалық химия;
- физколлоидтық химия;

 

«Фармация өндірісінің технологиясы» мамандығының студенттері келесі пәндерді оқиды:
- бейорганикалық және физикалық химия;
- органикалық химия;
- аналитикалық химия;

 

«Жалпы медицина» мамандығының студенттері «Химия» пәнін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқиды.

«Стоматология», «Педиатрия» және «Қоғамдық денсаулық» мамандығының студенттері «Химия» пәнін қазақ, орыс тілдерінде оқиды.

Кафедрада жыл сайын оқылатын жаңа элективті пәндер тізімі жаңартылып отырылады.

 

ХИМИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ


2022-2023 оқу жылына химиялық пәндер кафедрасының ғылыми жұмысының бағыты:
1. «Химиялық пәндерді оқытуда оқытудың белсенді әдістерін іздеу және енгізу»
2. «Түркістан облысы флорасында өсетін халық медицинасында қолданылатын дәрілік өсімдіктерді зерттеу»

 

Кафедрадағы тәрбие жұмысы
Химиялық пәндер кафедрасында тәрбие жұмысы бекітілген жоспар бойынша келесі бағыттарда: ғылыми-зерттеу және әдістемелік қамтамасыз ету, отанға деген патриоттық сезімдерін ояту, рухани - адамгершілік, эстетикалық және этномәдени тәрбиелеу, ұлттар бірлігін нығайту, ұлттық құндылықтарды ұқыпты қарау, салауатты өмір салтын қалыптастыру, құқықтық тәрбие, студенттердің тұлғалық және кәсіби дамуы үшін іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге бағыттау бойынша жүргізіліп отырды.
Кафедра тәлімгерлері әрбір оқу жылында келесі тақырыптарда іс-шаралар өткізіп отырды: ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтің жылдағы халыққа жолдауы топтарда талқыланып отырды. Кафедра оқытушылары топтарымен бірге жетімдер үйіне, кәмілет жасына толмағандарды қалыптастыру орталығына барып қайрымдылық іс-шараларын өткізді. Мемлекеттік «Денсаулық» бағдарламасына сәйкес түрлі іс-шаралар, спорттық сайыстар өткізіліп отырды, сонымен қатар басқа оқу орындарымен бірлесіп «Интелектуальді ойындар» ұйымдастырылды. Мерекелік күндерге арналып және тәрбие бөлімінен, деканаттан келіп түскен өкімдердің тақырыптарына сәйкес дөңгелек стөлдер, тәрбие сағаттары мен кештер өткізілді. Кафедра оқытушылары студенттер жатақханасында ай сайын кезекшілік өткізіп, кезекшіліктің уақытында түрлі тақырыптарда студенттермен әңгімелер жүргізіп, тәрбие кештерін өткізді.

 

Академиялық ұтқырлық
Самарқанд мемлекеттік медициналық институты (Өзбекстан Республикасы) мен Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы арасындағы меморандумға сәйкес академиялық ұтқырлық шеңберінде 16.11.2020 - 23.12.2020 ж. Химиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, химия ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. Дауренбеков және химия ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. Алиханова Халия Бакадировна СММИ медициналық факультетінің 1 курс студенттеріне «Медициналық химия» пәні бойынша онлайн режимінде дәрістер оқып, практикалық сабақтар өткізді.

 

Қазіргі кезде кафедрада 2 – профессор м.а., 6 – ғылым кандидаты, 4 – доцент м.а., 1 – аға оқытушы, 2 – оқытушылар, 2 – аға лаборант, 1 – лаборант жұмыс істейді.

 

 

1219 2

Кафедра меңгерушісі Дәуренбеков Қанат Нарбекұлы - х.ғ.к., профессор м.а., ғылыми

 

 

Кафедра меңгерушісі Дәуренбеков Қанат Нарбекұлы - х.ғ.к., профессор м.а., ғылыми – педагогикалық стажы 33 жыл. 1990 жылдың тамыз айынан 1993 жылдың қыркүйек айына дейін А.Бектуров атындағы Химиялық институтта кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. 1993 жылдан 2007 жылдар аралығында ШМФИ ның қарамағындағы ҒЗЖО –да кіші ғылыми қызметкер болып, ОҚММА-да оқытушы, аға оқытушы, химия кафедрасының доценті, емдеу ісі факультеті деканының орынбасары қызметін атқарды.
2007–2009 жылдар аралығында Халықаралық гуманитарлы-техникалық университетінде оқу-ісі жөніндегі проректоры, 2009–2014 жылдар аралығында АӘИУ-де оқу-ісі жөніндегі проректор, ректор қызметтерін атқарды. 2014 жылдан бастап химиялық пәндер кафедрасында профессор м.а. лауазымында жұмыс істеді, 2018 жылы конкурс негізінде химиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі қызметіне тағайындалды және 2018–2021 жылдар аралығында ОҚМА-ның «Фармация» факультеті деканы қызметін қосымша атқарды. 6 оқулықтың, 12 әдістемелік жұмыстың, 100–ден аса ғылыми – әдістемелік мақалалардың авторы.

 

1. Дәуренбеков Қанат Нарбекұлы – х.ғ.к., профессор м.а.
2. Алиханова Халия Бахадыровна – х.ғ.к., профессор м.а.
3. Ахметова Алма Абдукаримовна – х.ғ.к., доцент м.а.
4. Туребекова Гулзахира Андасовна – п.ғ.к., доцент м.а.
5. Дильдабекова Лаззат Анаркуловна – п.ғ.к., доцент м.а.
6. Есиркепова Марал Махмудовна – phD докторы, доцент м.а.
7. Рысымбетова Жансая Калдарбековна – аға оқытушы, химия магистрі.
8. Құлбаева Мадина Серікқызы – оқытушы, химия магистрі.
9. Ортай Салтанат Бақытжанқызы – оқытушы, химия магистрі.

 

Зертханашылар құрамы:
Катчанова Айгерім Болатқызы – аға лаборант
Бектемір Динара Болатқызы – аға лаборант
Стаева Гаухар Акилбековна– лаборант

 

Кафедра орналасқан мекен жайы:
Шымкент қ-сы, Аль-Фараби алаңы 1, бас ғимараты, 5 қабат.

 

 

 

 

01.10.2020, 10:13
1481 қаралым