Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы

 

Кафедра тарихы


"Ішкі аурулар пропедевтикасы және факультеттік терапия" кафедрасы 1994 жылдың ақпан айында құрылды . Кафедра базасында "Мейірбике ісінің негіздері" және "Науқастарға жалпы күтім жасау"курстары ұйымдастырылды. Кафедраның құрылуы мен ұйымдастырылуына, оқу-әдістемелік құжаттаманы жүйелеуге, клиникалық базаны нығайтуға проф. Н. К.Тузельбаев, проф. Б. С. Искаков, проф. С. А. Байдурин; проф. Э. К. Бекмурзаева; ассоц . проф. Қауызбай Ж.Ә.; доцент Ажмұханбетова А. Ж.; доцент Юнусходжаева Г. Д.; доцент Бейсетаев О. Б.; доцент Куйбаков М. Б.; м. ғ. к. Сейдеметов А. С.; м. ғ. к. Сейдахметова А. А., Қауызбай Ж. А.


2005 жылдың қыркүйек айынан 2018 жылға дейін "Ішкі аурулар пропедевтикасы" кафедрасын м. ғ. д. проф. Бекмурзаева Э.К. басқарды.


Профессор Бекмурзаева Э.К. 175-тен астам ғылыми-әдістемелік еңбектер жариялады, олардың 80-і докторлық диссертацияны қорғағаннан кейін, 8 оқу құралының, сонымен қатар өнертабысқа 4 патенттің бірлескен авторы болып табылады. Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 27 жыл. Э.К. Бекмурзаеваның басшылығымен ҚР БҒМ Білім және Ғылым саласындағы бақылау және аттестаттау комитетінде бекітілген 3 медицина ғылымдарының кандидаты дайындалды.


Профессор Бекмурзаева Э.К. ҚР терапевттер қауымдастығы президиумының мүшесі, Германияның Еуропалық Ғылыми Қоғамының құрметті профессоры, Еуропалық жаратылыстану ғылымдары академиясының (Германия) толық мүшесі болып табылады.


Қазіргі уақытта проф.Бекмурзаева Э. К. академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша тек кафедрада ғана емес, жақын және алыс шетелдің басқа да жоғары оқу орындарында кәсіби деңгейде дәрістер оқиды, сондай-ақ "Жалпы медицина"мамандығы бойынша 3 курс студенттеріне проблемалық-бағдарлы және орталықтандырылған оқытудың инновациялық әдістері бойынша практикалық және аудиториялық сабақтар өткізеді.


2010 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедра "Бакалавриат терапиясы" деп аталды. Ал 2018 жылдың сәуір айынан бастап "Ішкі аурулар пропедевтикасы"кафедрасы болып қайта құрылды.


01.03.2018-дан 01.09.2019 жылға дейін кафедраны м.ғ. к., қауымдастырылған профессор Қауызбай Жұмалы Әріпбайұлы басқарған.Профессор, м.ғ.к. Қауызбай Ж. Ә. "Халық құрмет", "Құрмет" грамоталарының иегері. Сонымен қатар көптеген оқу басылымдарының авторы.


01.09.2019 ж. бастап кафедраны м.ғ.к., доцент м. а. Садыкова Г. С. басқарады. Қазіргі таңда м.ғ.к., доцент м.а. Г. С. Садыкова кафедрада практикалық сабақтар өткізіп, қазақ және орыс тілдерінде кәсіби деңгейде дәрістер оқиды. Ол 35 оқу жарияланымы мен 8 оқу құралының авторы, сондай-ақ "ҚР Тәуелсіздік күніне", "Nur Otan партиясы"алғыс хаттарының иегері.


01.09.2022 жылдан бастап м.ғ.д., профессор Бекмурзаева Э.К. «Ішкі аурулар пропедевтикасы»кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалды.

 

 

Кафедра меңгерушісі, профессор д.м.н. Бекмурзаева Э.К.

 

 

Кафедра міндеттері:


• кафедра құзыреті шеңберінде ОҚМА сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын іске асыру.
• сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) талаптарын орындау.
• бекітілген оқу жоспарына сәйкес бекітілген пәндер бағдарламаларына сәйкес бекітілген пәндер бойынша оқу процессін жүзеге асыру.
• білім алушылардың білім беру және ғылыми қызметке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау.
• негізгі білім беру бағдарламаларын ұйымдастырушылық ғылыми және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру.
• оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу.

 

Негізгі оқу курстары:


- Ішкі аурулар пропедевтикасы – 1, 2 "Жалпы медицина" мамандығы бойынша 3 курс студенттеріне 3 тілде оқыту.
- Ішкі аурулар пропедевтикасы-1, 2 "Мейіргер ісі", "Педиатрия", "Стоматология" мамандықтары бойынша 3-курс студенттеріне мемлекеттік және орыс тілдерінде оқыту.
- "Мейіргер ісі" мамандығы бойынша терапиядағы Мейіргер ісі 4-курс студенттері үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде оқыту.


Пәндер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытылады:
Оқылатын пәндердің жаңартылуы: жыл сайын оқылатын пәндердің 30-40% жаңартылады.

 

Кафедраның ғылыми басымдықтары:


Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы әр түрлі бағыттар бойынша ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізеді және оқу процессіне жаңа клиникалық және педагогикалық технологиялар енгізілуде. 2012-2015 және 2015-2017 жылдары кафедрада 2 бастамашыл ҒТЖ орындалды.
2018 жылдың наурыз айынан бастап кафедрада қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмысы аясында АМУ № ГР 0118РК00979 "төмендету бойынша алдын алу шараларын әзірлеу және ғылыми негіздеу" жұмысы орындалуда.

 

"Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі климаттың өзгеруіне байланысты жүрек-қан тамырлары аурулары мен өлім-жітімді төмендету жөніндегі алдын алу шараларын әзірлеу және ғылыми негіздеу".
Профессорлық-оқытушылық құрам ғылыми жұмысты белсенді орындайды: жоғары оқу орындарында, Республикалық, халықаралық деңгейлерде мақалалар, тезистер басылады.


Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы республикалық, халықаралық ғылыми конференцияларға жүйелі түрде қатысады.


Кафедраның оқу құралдары:

 

Кітаптың, оқулықтың, оқу құралының атауы

 

       Авторлары

Басылым түрі

 

ISBN

Бекітілген күні

1

Қан аурулары

Байжанова К.Т., Бекмурзаева Э.Қ.

Оқу құралы

9965-833-40-0

ӘК №5 от 24.05.2010

2

Синдромдық диагностика негіздерімен науқасты тексеру

Бекмурзаева Э.К., Седахметова А.А.,Азизова А.А., Умиралиева Г.А., Сейдалиева Ф.М.

Оқу құралы

978-601-208-562-8

ӘК №12 от 24.06.2014

3

Современная диагностика часто встречающихся заболеваний эндокринной системы

Бекмурзаева Э.К., Сметова Р.А., Сейдалиева Ф.М., Аралбаева Л.Б.

Оқу құралы

978-601-305-142-0

ӘК №6 от 22.12.2015

4

Эндокринді жүйенің жиі кездесетін ауруларының заманауи диагностикасы

Бекмурзаева Э.К., Сметова Р.А., Сейдалиева Ф.М., Абдукаримова Ж.М.,Жиен А.К.

Оқу құралы

978-601-305-141-3

ӘК №6 от 22.12.2015

5

Профилактика социально-значимых заболеваний

Бекмурзаева Э.К., Сейдалиева Ф.М.,Сметова Р.А., Корганбаева Х.Т.

Оқу құралы

978-601-305-211-3

ӘК №12 от22.06.2016

6

Әлеуметтік мәнді аурулардың алдын алу

Бекмурзаева Э.Қ.,Азизова А.Ә.,Сметова Р.А., Абдукаримова Ж.М., Қорғанбаева Х.Т., Ботабекова А.Қ.

Оқу құралы

978-601-305-275-5

ӘК №9 от 26.05.2017

7

Электрокардиография

Садыкова Г.С.,Бекмурзаева Э.К.,Юнусметов Э.Ш.,Тажибаева А.Б.

Оқу құралы

 

ӘОЖ 616.12-073.7(075.8)

КБЖ 53.4

Э45

8

Клиникаға кіріспе

Садыкова Г.С.,Корганбаева К.Т.,Абдукаримова Ж.М.,Рысбекова Г.А.,Рүстем Т.Ы.,Сейіл Б.Б.

Оқу құралы

 

УДК616(075.8)

ББК53/57

К-493

9

Fundamentals of semiotics of internal diseases

Bekmyrzaeva E.K., Seil B.S., Avazov S.S.,

Rysbekova G.A., Auanassova A.T.

Учебное пособие

 

UDC 616.1/4(075.8)

LBC 54.1

  A-93

 

 

 Қазіргі уақытта кафедрада жұмыс істейді:

 

 

1. Бекмурзаева Эльмира Куанышовна- кафедра меңгерушісі,м.ғ.д., профессор

2. Садықова Гүлжан Сапарқызы- м. ғ. к., доцент м.а.

3. Байдуллаев Бахрам Музафарович-ассистент

4. Ахаева Лаура Жақсылыққызы -оқу ісінің меңгерушісі, ассистент

5. Токтарова Гульназ Абдималиковна-ассистент

6. Батхиева Мадина Бекеновна-ассистент

7. Амангельдиева Гульфайруз Сейтимовна-ассистент

8. Асқар Жансая Мұхтаровна-ассистент

9. Нұрмаханова Райхан Ерсінбековна–аға лаборант

10.Құралова А.Е.- лаборант


Мекен-жайы 1: Шымкент қаласы, клиника «ParkHealth».
Мекен-жайы 2: Шымкент қаласы Облыстық офтальмология ауруханасы, Құрманбеков к-сі нөмірсіз,1-қабат.

Email: propedevtica_vb@mail.ru

 

 

 

 

 

2157 қаралым