Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасы

 

Кафедра тарихы

 

Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасы 1982 жылы құрылды. 1982-1994 жылдары кафедраның бірінші меңгерушісі және негізін қалаушы профессор И.Ш.Забиров болды. Қазақстанда алғаш рет стационарларда «Клиникалық фармация» мамандығын ашты. Сондай-ақ, ол клиникалық фармакология және фармакотерапияның жетістіктерін тәжірибелік денсаулық сақтау саласына белсенді түрде енгізді.
1994 жылдан 2015 жылға дейін кафедраның меңгерушісі қызметін медицина ғылымдарының докторы, профессор Орманов Н.Ж. атқарды. Оның жетекшілігімен жоғарғы оқу орындарының фармацевтикалық факультеттерінің студенттеріне фармакология бойынша оқу-жұмыс бағдарламасы әзірленді және кафедрада оқытылатын барлық мамандық бойынша оқулықтар қазақ тілінде жазылып шығарылды.
2015 жылдан 2019 жылға дейін кафедра меңгерушісі қызметін медицина ғылымдарының докторы, З.А. Керимбаева атқарды. Оның басшылығымен медициналық көмек сапасын жақсарту мақсатында медициналық білімі берудің реформасына сай, кафедрада дәлелді медицина қағидалары оқу үрдісіне енгізілді. Кафедра 2016 - 2019 жылдарға арналған «Медициналық білім беруді модернизациялау» мен «Жол картасы» жобаларын іске асыруға қатысты. «Медициналық білім мен ғылымды реформалаудың» С кіші компонент шеңберінде, диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларын оқу үрдісіне енгізді.
З.А. Керимбаева жетекшілігімен «Фармация» мамандығы бойынша бакалавриатқа «Клиникалық фармацевт» жаңа модульдік білім беру бағдарламасы, сонымен қатар «Медицина» және «Фармация» мамандығы бойынша магистранттарға арналған «Дәрілік заттарды тиімді қолдану» модульдік оқу бағдарламасы өңделіп, оқу үрдісінде пайдалануда.
З.А. Керимбаева магистранттар және PhD докторанттардың ғылыми жетекшісі болды. 2010 жылғы жаратылыстану, техникалық, гуманитарлық ғылымдар бойынша жас ғалымдардың үздік жұмыстарының республикалық байқаудың жеңімпазына ғылыми жетекшілік еткені үшін Тұңғыш Президент Қорының Алғыс хатына ие болды.
2017 жылы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «Денсаулык сақтау үздігі» төс белгісімен марапатталды.
Әр түрлі уақытта кафедрада фарм.ғ.д., профессор Абдуллабекова Р.М., м.ғ.к. Корольчук Е.И., м.ғ.к., доцент Даниярова А.Ж., фарм.ғ.к. Попандопуло П.Х., фарм.ғ.к., доцент Кадеева М.С., Викторенко С.Н., м.ғ.к. Атанбекова Д.П., б.ғ.к. Орманов Т.Н. жұмыс жасады.
2021 жылының тамыз айынан бастап кафедраны фармация ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Тоқсанбаева Жанат Сәдібек қызы басқарып отыр.

 


Тоқсанбаева Жанат Сәдібекқызы
«Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология» кафедра меңгерушісі, фармация ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

 

 

Негізгі мақсаттары мен міндеттері
Кафедраның мақсаты жоғары кәсіптік білімі бар, ғылыми дәрежесі бар білім алушыларды даярлау, кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру, сондай-ақ ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.
Кафедра қойылған мақсаттарды келесі міндеттерді орындау арқылы іске асырады:
- кафедраның құзыреті шегінде сапа саласындағы «ОҚМА» АҚ Саясатының және міндеттерін жүзеге асыру;
- сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) талаптарына сәйкестігі;
- стратегияны анықтау және оның жұмысын бағдарламалық жоспарлау туралы шешім қабылдау;
- мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (МББС) талаптарын іске асыратын, еңбек нарығында сұранысқа ие терең теориялық және қажетті практикалық білімі бар жоғары кәсіптік білімнің негізгі білім беру бағдарламалары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлау және шығару;
- жоғары кәсіптік білімнің заңнамалық және нормативтік актілеріне, бекітілген оқу жоспарларына, пәндер бағдарламаларына сәйкес бекітілген пәндер бойынша оқу процесін жүзеге асыру;
- оқу және ғылым қызмет процесінде студенттердің интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік дамуына қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау;
- негізгі білім беру бағдарламаларын ұйымдастырушылық, ғылыми және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;
- оқытудың жаңа инновациялық технологияларын дамыту;
- кафедра бейіні бойынша Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен, кәсіпорындармен және ұйымдармен серіктестікті нығайту.

Негізгі оқу курстары
6В10106 - «Жалпы тәжірибелі фармацевт» траекториясы бойынша «Фармация» - Модуль «Фармакология және фармакотерапия» - 3-5 курс.
6В10105- «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша «Фармакология» - 2 курс.
6В10104 - «Мейіргер ісі» мамандықтары бойынша «Фармакология» - 2 курс.
6В10103 - Стоматология мамандығы бойынша «Фармакология» - 3 курс.
6В10101- «Жалпы медицина» мамандығы бойынша «Фармакология» және «Клиникалық фармакология»- 3 ,5 курстар.
Сонымен қатар, кафедрада 6 курс интернатура студенттеріне және 7R01142 Резидентура 1-2 курстарына арналған «Клиникалық фармакология» пәні оқытылады.
Кафедраның барлық пәндері қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі, пәннің ОӘК әзірленген. Кафедрада көптілділік саясаты жүргізіледі (қазақ, орыс, ағылшын тілі), қосымша «Фармакология» және «Фармацевтикалық демеу», «Дәрілік заттарды тиімді қолдану» пәні бакалавриатқа және «Клиникалық фармакология» пәні интернатура бойынша ОӘК үш тілде даярланған.
Жұмыс бағдарламалары мемлекеттік стандарттар мен стандарттық бағдарламалар бойынша әзірленіп, жүйелі түрде жаңартылып отырады, сонымен қатар бакалавриат, интернатура, магистратура және резидентура деңгейлерінде элективті пәндер каталогы жыл сайын қайта қаралады. Жыл сайын пәндерге толықтырулар мен өзгерістер енгізіледі. Кафедрада оқытылатын пәндерінің әдебиеттері үнемі жаңартылып отырады.

 

Кафедраның ғылыми артықшылықтары
Кафедрада ғылыми жұмыстар белсенді жүргізіліп жатады. Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедраның ғылыми бағыттары:
1.«Қазақстандағы дәрілік өсімдіктерді фармакологиялық зерттеу және отандық дәрілік заттарды дамытуға алғышарттар жасау»
2. «Дәрілік заттарды қолданудың ұтымдылығын фармакоэпидемиологиялық және фармакоэкономикалық талдау»
Кафедрада студенттік ғылыми үйірме жұмыс істейді , оның құрамында барлық факультеттер, соның ішінде шетелдік студенттері бар. Ғылыми уйірменің студенттері кафедраның ғылыми өміріне, студенттік конференцияларға СҒЗЖ–ның жеке фрагменттерде белсене қатысады.
Профессор, оқытушылар құрамы ОҚМА –да және басқа да ұйымдарда өткізілетін конференцияларға,семинарларға, дөңгелек үстелдерде белсенді қатысады.

 

Казіргі уақытта жұмыс істейтін қызметкерлер тізімі:

1.Тоқсанбаева Ж.С-ф.ғ.к., профессор м.а., кафедра меңгерушісі
2.Орманов Н.Ж.- м.ғ.д., профессор
3.Пернебекова Р.К.-б.ғ.к., профессор м.а.,
4.Ибрагимова А.Г. - фарм.ғ.к., доцент м.а.
5.Қорғанбаева З.С. - б.ғ.к., доцент м.а
6.Абуова Г.Т.- б.ғ.к., доцент м.а;
7.Ташимова С.А. - м.ғ.к., доцент м.а
8.Сырманова Н.Р.- м.ғ.магист.аға оқытушы
9.Ағабек А.У. - м.ғ.магист.оқытушы
10.Муютова М.Н. - м.ғ.магист.аға оқытушы
11.Измаганбетова А.У.- аға оқытушы
12.Дуйсембаева Б.Т.- аға оқытушы
13.Дустанова Ж.Т. - аға оқытушы
14.Орынбасаров Е.К. - аға оқытушы
15.Абдиганиев А.А. - аға оқытушы
16.Инжикино З.О. - аға оқытушы
17.Сұлтанбекова А.Н.- оқытушы;
18.Орынбасар С.Ә.- оқытушы;
19.Ергалиева Б.К.- оқытушы;
20.Өмирсерік М.Н.- оқытушы;
21.Сапарбай Ә.С.- оқытушы;
22.Абубакиров Б.А. - оқытушы;
23.Ниязова Г.Н. - аға лаборант;
24.Саналы А.С - аға лаборант;
25.Рахымбаева Б.Б.- аға лаборант;
26.Тузел Ә.А.- лаборант;

 

 

Байланыс ақпараты:
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Аль-Фараби алаңы 1, бас ғимарат, 4 қабат.
Кафедраның электронды мекен-жайы: zhanat_2701@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

2573 қаралым