КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

1. Ішкі нормативтік құжаттар тізімдемесі

2. «ОҚМА» АҚ ректоры туралы ереже

3. «ОҚМА» АҚ кадр саясаты

4. «ОҚМА» АҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже

5. «ОҚМА» АҚ ақпараттық саясаты туралы ереже

6. «ОҚМА» АҚ мүлкін беру/есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулық

7. «ОҚМА» АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат

8. «ОҚМА» АҚ коммерциялық және қызметтік құпияларды сақтауды қамтамасыз ету нұсқаулығы.

 

Корпоративтік хатшы қызметі 2017ж. 7 тамызда «ОҚМА» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен енгізілген. Корпоративтік хатшы қызметінеА. Бекетов тағайындалды.

Корпоративтік хатшы  акционерлік қоғам директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын немесе қоғамның директорлар кеңесі тағайындаған атқарушы орган жұмыскері. Ол қоғам директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі аясында акционерлер мен  директорлар кеңесінің жиналыстарын өткізуді дайындап, ұйымдастыруды қадағалайды. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер мен қоғамның директорлар кеңесі мәжілісіне қажетті материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Олардың қолжетімді болуын бақылайды. Корпоративтік хатшының құзіреті мен қызметі қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

29.09.2020, 08:42
1108 қаралым