ТДО қызметiнiң негізгі мақсаттары

 

ТДО қызметінің мақсаты – білім алушыларды даярлау сапаны көтеру; денсаулық сақтау мамандарының қайта даярлау және біліктілігін арттыру, сондай-ақ кәсіби құзыреттіліктерін дамыту үшін ұйымдық және оқу жағдайларын жасау.

 

ТДО-ның міндеттері:

• жаңа ұйымдастырушылық формалар, оқыту және бақылау әдістері негізінде оқыту сапасын жоғарылатуға бағытталға Орталықта тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру;   

• жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және үздіксіз кәсіби білім беру бағдарламаларына сәйкес тәжірибелік дағдыларды дамытуда дәйектілік пен сабақтастықты қамтамасыз ету;

• техникалық құралдар (тренажерлар, манекендер, фантомдар және т.б.) қолдануымен студенттер, интерндер, резиденттер және дәрігерлерді тәжірибелік тұрғыдан дайындау оқу үрдісін әдістемелік құрылымдарды (сценарийлер, жағдайлар, медициналық көмек алгоритмдері) әзірлеуге кафедраларға   көмек көрсету;

• симуляциялық жабдықтар қолдануымен оқыту әдістемесі мен ережелерге профессор-оқытушылар құрамын теориялық және практикалық оқытуды ұйымдастыру;

• Теориялық білімді игерудің инновациялық әдістерін интеграциялауға бағытталған, сондай-ақ тәжірибелік дағдыларды дамыту және нығайтуға бағытталған білім беру іс-шараларын (тренингтер, брифингтер, семинарлар) өткізу.

03.10.2020, 05:06
563 қаралым